Τεχνικό Τμήμα

 Η Tεχνική Εταιρία EΝΔΟΝ δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, την μελέτη, την κατασκευή και την επίβλεψη ιδιωτικών κυρίως έργων, εκτελόντας:

. Αρχιτεκτονικές μελέτες
. Μελέτες κατασκευής
. Εκδοση οικοδομικών αδειών
. Κατασκευή ιδιωτικών έργων
. Ολοκλήρωση κατασκευής ημιτελών κατοικιών
. Ανακαίνιση παλαιών κατοικιών

Η πολυετής εμπειρία των τεχνικών που πλαισιώνουν το Τμήμα (Αρχιτέκτων - Πολιτικοί Μηχανικοί - Εργολάβοι), καθιστά την Εταιρία ιδιαίτερα ικανή να αναλάβει έργα ιδιαίτερης σύνθεσης και δυσκολίας και να τα ολοκληρώσει εμπρόθεσμα και απρόσκοπτα.